Zadaniem ćwiczeń leczniczych jest przywrócenie możliwie w pełni utraconą funkcję lub uruchomienie mechanizmów kompensacji lokalnej, które zastąpią te utracone.