Zabiegi fizykoterapeutyczne są jedne z ważnych składowych leczenia kompleksowego fizjoterapii. Największe zastosowanie znajduje w leczeniu schorzeń narządu ruchu. a także np. dermatologicznych.